banner s kostolmi našej farnosti

Rímskokatolícka farnosť Nitrianske Pravno
Filiálky: Malinová, Chvojnica, Solka
7. február 2012 Farnosť

Jozef Bossanyi

Jozef Bossanyi alebo aj Jozef Bošianský (∗4. marec 1855 (1853?), Senica – †4. december 1946, Nitrianske Pravno) bol slovenský rímskokatolícky kňaz, pedagóg, historik, jazykovedec, prírodovedec, organizátor turistiky a amatérsky entomológ: lepidopterológ a koleopterológ. Bol slovenskej národnosti, zemianskeho pôvodu.


Biografia

Jozef Bossanyi sa narodil v Senici. Navštevoval strednú školu a kňazský seminár v Nitre. Neskôr študoval na univerzite v Budapešti. V roku 1877 bol vysvätený na rímsko – katolíckeho kňaza a od roku 1877 vyučuje latinčinu, gréčtinu a nemecký jazyk na piaristickom gymnáziu v Nitre, kde pôsobil až do 30.9.1882. Od roku 1882 pôsobí ako rímskokatolícky farár a dekan v Novákoch, kde vyučuje latinčinu, gréčtinu a nemecký jazyk, kde svoju činnosť ukončil v roku 1898. Neskoršie, už ako penzista, bol zmluvným profesorom na gymnáziu v Prievidzi v rokoch 1912 až 1925. Veľa rokov, hlavne na odpočinku, žil v Nitrianskom Pravne. Dožil sa relatívne vysokého veku a bol známy hlavne svojou činnosťou ako pedagóg, ľudomil a propagátor turistiky na Hornej Nitre – hlavne v oblasti prameňa rieky Nitry, Reváňa a Fačkovského Kľaku. V rokoch 1906 – 1926 bol členom dozorného výboru Prievidzskej gazdovskej (dozornej) banky.

Najskôr ho očarila fauna Vtáčnika, potom flóra Reváňa a Kľaku. Bol prírodovedcom, lingvistom a historikom. Jeho iniciatívou bola postavená turistická útulňa na Kľaku (1 353 m n. m.) v roku 1923, ktorá dostala aj jeho meno. Neskôr sa zaslúžil spolu s Klubom československých turistov v Prievidzi o postavenie turistickej útulne pri prameni rieky Nitry (pod vrcholom Kľaku v roku 1931). Stal sa takto jedným z významných propagátorov turistiky na Hornej Nitre.

Býval v Nitrianskom Pravne a letné mesiace trávil pri prameni rieky Nitry a na Kľaku. Do pamäti ľudu sa zapísal aj tým, že na prelome storočia, v roku 1890 zakladá v Chvojnici rezbársku školu a dielňu na výrobu drevených hračiek, čím chcel aspoň trošku zmierniť nevídanú biedu tunajšieho ľudu.


Entomologické a prírodovedné aktivity

Aktívne pracoval tiež v botanickej a entomologickej sekcii Lekársko – lekárnického prírodovedného spolku župy Nitrianskej a od roku 1888 bol tiež jedným z členov Prírodovedného spolku župy Trenčianskej.

V entomológii sa zaoberal hlavne štúdiom motýľov (Lepidoptera), ale i chrobákov (Coleoptera). Venoval sa predovšetkým výskumu motýľa jasoňa červenookého (Parnassius apollo Linnaeus, 1758). Pri tomto druhu opísal v roku 1889 novú aberáciu z oblasti Trenčianských Teplíc. V roku 1900 zistil výskyt tohto druhu tiež v oblasti okolia Novák. O tomto motýľovi napísal niekoľko prác, ktoré publikoval v Ročenke Prírodovedného spolku župy Trenčianskej a maďarskom časopise Rovartani lapok (Entomologické listy).

Svoju veľkú odbornú knižnicu daroval Národopisnému múzeu v Nitrianskom Pravne.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Bossanyi