banner s kostolmi našej farnosti

Rímskokatolícka farnosť Nitrianske Pravno
Filiálky: Malinová, Chvojnica, Solka
Farnosť: Nitrianske Pravno

Kontakt

Hviezdoslavova 1111/2
972 13 Nitrianske Pravno

Tel.: 046 / 5447 443
Email: nitrianske.pravno@fara.sk


Kostoly a kaplnky

Farský kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa (1907)
Dátum celodennej adorácie: 06.04. , 29.10.

Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kláštor Vincentiek (1890)

Kaplnka Poslednej večere - Kalvária (1937)

Kaplnka Kaplnka sv. Kríža - Kalvária (1937)

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Solka (1930)
Dátum celodennej adorácie: 15.12.


Filiálky

Chvojnica:

Kostol Povýšenia sv. Kríža (1936)
Dátum celodennej adorácie: 15.06.

Malinová:

Kostol Božského Srdca Ježišovho (1894)
Dátum celodennej adorácie: 28.11.

Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej


Duchovní

Farár: ICLic. Pavel Michalovič
Výpomocný duchovný: Jozef Strapko