banner s kostolmi našej farnosti

Rímskokatolícka farnosť Nitrianske Pravno
Filiálky: Malinová, Chvojnica, Solka
mapa s kostolom a farskym uradom

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ NITRIANSKE PRAVNO
Hviezdoslavova 1111/2
972 13 Nitrianske Pravno

TEL.: 046 / 5447 443

IČO: 31 938 680
DIČ: 2021476270