banner s kostolmi našej farnosti

Rímskokatolícka farnosť Nitrianske Pravno
Filiálky: Malinová, Chvojnica, Solka
7. február 2012 Farnosť

Mgr. Adam Dedík, SCJ

        Dátum ordinácie: 18.06.2011 v Banskej Bystrici
        V aktívnej službe Banskobystrickej diecézy

Júl 2011
Kaplán - farnosť: Horná Štubňa


Mgr. Peter Steinhübl

        Dátum ordinácie: 17.06.2006 v Banskej Bystrici
        Mimo aktívnej služby Banskobystrickej diecézy

Apríl 2012
Na vlastnú žiadosť suspendovaný.

Júl 2008
Farský administrátor - farnosť: Banská Bystrica - Stará Sásová

Júl 2006 - Jún 2008
Kaplán - farnosť: Banská Bystrica - mesto


Mgr. Štefan Fábry

        Dátum ordinácie: 13.8.2005 v Banskej Bystrici
        V aktívnej službe Žilinskej diecézy

September 2010
Kaplán - farnosť: Konská

Február 2008 - August 2010
Kaplán - farnosť: Brezno

Apríl 2006
Člen Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska

August 2005 - Február 2008
Kaplán - farnosť: Bojnice

Júl 2005 - August 2005
Diakon - farnosť: Bojnice


Mgr. Štefan Machaj

        Dátum ordinácie: 19.06.1999 v Martine
        V aktívnej službe Banskobystrickej diecézy

Júl 2005
Farár - farnosť: Tužina

Júl 2004 - Jún 2005
Administrátor - farnosť: Tužina

September 2003 - Jún 2004
Administrátor - farnosť: Trnavá Hora

Júl 2001 - August 2003
Administrátor - farnosť: Nevoľné

Júl 2000 - Jún 2001
Kaplán - farnosť: Žarnovica

Júl 1999 - Jún 2000
Kaplán - farnosť: Zvolen - mesto


Kotschner Johann