banner s kostolmi našej farnosti

Rímskokatolícka farnosť Nitrianske Pravno
Filiálky: Malinová, Chvojnica, Solka
7. február 2012 Farnosť

ICLic. Pavel Michalovič

        Dátum ordinácie: 15. 06. 1991
        V aktívnej službe Banskobystrickej diecézy

Júl 2011
Farár - farnosť: Nitrianske Pravno

Júl 2009
Duchovný správca - Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Nitrianske Pravno

Február 2009 - Jún 2009
Vicerektor - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne

November 2008 - Február 2009
Člen diecéznej presbyterskej rady z dekanátu

September 2008 - Február 2009
Farár, dekan - farnosť: Prievidza - mesto

Október 2001
Obhajca zväzku - diecézny cirkevný súd

Júl 2001 - August 2008
Vicerektor - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne

December 1998 - September 2001
Cirkevný sudca - diecézny cirkevný súd

Október 1998
ICLic. - Katolícka univerzita, Lublin

Júl 1998 - Jún 2001
Farár - farnosť: Lovča

Júl 1994 - Júl 1998
Farár - farnosť: Turčiansky Peter

December 1992 - Jún 1994
Kaplán - farnosť: Prievidza

Júl 1991 - November 1992
Kaplán - farnosť: Kremnica


Mgr. Oliver Černák

        Dátum ordinácie: 23. 06. 2007
        V aktívnej službe Banskobystrickej diecézy

August 2012
kaplán, penzióny, ODCH, Interné, Nemocnica Handlová - farnosť: Nitrianske Pravno

Júl 2010 - Júl 2012
kaplán a duch. správca sestier Kanonisiek, Nováky - farnosť: Prievidza - Zapotôčky

Júl 2009 - Jún 2010
Kaplán - farnosť: Handlová

Júl 2008 - Jún 2009
Kaplán - farnosť: Detva

Júl 2007 - Jún 2008
Kaplán - farnosť: Kremnica