banner s kostolmi našej farnosti

Rímskokatolícka farnosť Nitrianske Pravno
Filiálky: Malinová, Chvojnica, Solka
Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 20. svetovému dňu chorých 2012

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý budeme sláviť 11. februára 2012, na spomienku preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, by som chcel opäť potvrdiť svoju duchovnú blízkosť ku všetkým chorým, či už sa nachádzajú v zdravotníckych zariadeniach alebo sa o nich starajú v rodinách, a tiež starosť a lásku celej Cirkvi voči každému z nich. Veľkodušným a láskyplným prijatím každého ľudského života – no predovšetkým toho slabého a chorého – vyjadruje kresťan dôležitú stránku svojho evanjeliového svedectva, podľa príkladu Krista, ktorý sa skláňal k telesnému a duchovného utrpeniu človeka, aby ho uzdravil. Celý článok…

11. februára 2011 Benedikt XVI. Svätý otec

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 2012

Pôstne obdobie nám opäť poskytuje možnosť zamyslieť sa nad srdcom kresťanského života, ktorým je láska k blížnemu. Je to skutočne vhodný čas na to, aby sme si s pomocou Božieho slova a sviatostí obnovili tak osobnú, ako aj spoločnú cestu viery. Ide o cestu, ktorá je v očakávaní veľkonočnej radosti poznačená modlitbou a solidaritou s blížnymi, tichom a pôstom. Celý článok…

3. novembra 2011 Benedikt XVI. Svätý otec


Organ v Malinovej

Informácie o organe v Malinovej. Celý článok…

8. február 2012 Štefan Fábry Kostoly a kaplnky

Organ vo farskom kostole

Informácie o organe vo farskom kostole. Celý článok…

8. február 2012 Štefan Fábry Kostoly a kaplnky

Farský deň 2010

28. august 2010 Lukáš Olšiak Fotogaléria

Kňazi vo farnosti

Vytvorená rubrika kňazi vo farnosti. Celý článok…

7. február 2012 Farnosť

Kňazi pochádzajúci z farnosti

Vytvorená rubrika kňazi pochádzajúci z farnosti. Celý článok…

7. február 2012 Farnosť

Významní rodáci – kňazi

Vytvorená rubrika významní rodáci – kňazi. Celý článok…

7. február 2012 Farnosť

Významné kňazské osobnosti

Vytvorená rubrika významné kňazské osobnosti. Celý článok…

7. február 2012 Farnosť

Kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Nitrianskom Pravne

Začiatkom 30. rokov 14. storočia sa našlo zlato na kráľovskej pôde Bojnického domínia, severozápadne od Pravenca. Na jeho vyťaženie boli pozvaní baníci zo stredoslovenských banských miest i z nemeckých krajín, ktorí krátko potom doosídlili mestečko Nemecké, dnes Nitrianske Pravno, ktoré sa písomne spomína v roku 1335 pod názvom Terra Prouna, neskôr sa v prameňoch uvádza aj ako Aranprouna (Zlaté Pravno). Celý článok…

3. júl 2007 Mgr. Monika Siváková Kostoly a kaplnky